Διάμετρος σωλήνα εφαρμογές

Αποσπάσματα: 1, όταν αλλάζει η ροή των υγρών σε σωλήνες, αυξάνοντας ή μειώνοντας τις απαιτήσεις ρυθμός ροής άλλαξε λίγο, όπως είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν διαφορετική διάμετρο σωλήνα.

2, το στόμιο εισόδου της αντλίας, για να αποφευχθεί η Σπηλαίωση, απαιτεί τη χρήση διαφορετικών-διάμετρος σωλήνα.

3, με τα μέσα, όπως μετρητές ροής, ρύθμιση βαλβίδων αρθρώσεις, ώστε να ταιριάζει με το μέσο connector, απαιτεί επίσης τη χρήση των διαφορετικών-διάμετρος σωλήνα.