Διάφορες ταξινομήσεις θερμοκρασίας σφυρηλασίας

Η σφυρηλασία είναι μια σημαντική μέθοδος κατασκευής εξαρτημάτων μηχανών και άλλων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, είναι ένας τρόπος χρήσης της πίεσης στην επεξεργασία μετάλλων. Σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούμε την πίεση αλλαγής του σχήματος του μεταλλικού κενού ή μπορεί να έχει ένα σχήμα που αντιστοιχεί στην επαλήθευση των απαιτούμενων αντικειμένων για τη δύναμη συμπίεσης. Στη διαδικασία της σφυρηλασίας χύτευσης θα έχει μια λεπτή δομή κόκκων, η οποία κάνει τις φυσικές ιδιότητες του μετάλλου είναι βελτιωμένη. Ο σωστός σχεδιασμός και η εξαιρετική σφυρηλασία επιτρέπουν τη ροή σωματιδίων στην κατεύθυνση της πίεσης της γραμμής κατά τη χρήση.