Τι είναι σφυρηλάτηση;

Η σφυρηλασία είναι διαδικασία κατασκευής όπου το μέταλλο πιέζεται, σφυροκοπείται ή συμπιέζεται υπό μεγάλη πίεση σε τμήματα υψηλής αντοχής γνωστά ως σφυρήλατα. Η διαδικασία κανονικά (αλλά όχι πάντοτε) εκτελείται θερμή με προθέρμανση του μετάλλου σε επιθυμητή θερμοκρασία πριν από την επεξεργασία του. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία σφυρηλάτησης είναι τελείως διαφορετική από τη διαδικασία χύτευσης (ή χυτηρίου), καθώς το μέταλλο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή σφυρηλατημένων εξαρτημάτων δεν τήκεται ποτέ και χύνεται (όπως στη διαδικασία χύτευσης).